Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tanktoko

Op deze pagina zijn onze algemene voorwaarden vermeld. De algemene voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen.

1. Algemeen:
Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.
De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging door Tanktoko van een e-mail. Deze bevestiging is tevens de factuur.
De kleuren van de getoonde foto`s kunnen door monitorinstellingen en –capaciteiten enigszins afwijken van de werkelijkheid.

2. Prijs:
Alle opgegeven prijzen zijn in euro`s 
Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. Mocht dit zich voordoen, dan zal Tanktoko de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

3. Betaling:
Na een bestelling ontvangt de koper een e-mail ter bevestiging met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk door: Overboeking/overmaking. De koper kan kiezen voor het overmaken van het factuurbedrag aan Tanktoko op NL37RABO 0304415847 t.n.v. Tanktoko te Apeldoorn, onder vermelding van het orderbevestigingsnummer. Betaling dient volledig binnen 5 werkdagen na orderdatum aan Tanktoko te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. 

Betaling onder rembours. 
De koper dient contant te betalen als het pakket thuis wordt afgeleverd. De rembourskosten zijn voor rekening van de koper en komen bovenop de standaard verzendkosten. Bij een bestelling onder rembours nemen we ter controle altijd contact op met de koper. Indien het pakket niet wordt aangenomen/opgehaald van  Post.nl en retour komt naar Tanktoko, zijn de verzendkosten altijd voor rekening van de koper. Verzending onder rembours is alleen mogelijk naar een verzendadres in Nederland.

4. Beëindiging:
Iedere bestelling kan binnen 36 uur na het plaatsen van de order worden geannuleerd. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Tanktoko kan zonder opgave van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.  Indien de koper niet binnen 36 uur de bestelling annuleert is de koper betalingsplichtig.

5. Levering:
Alle artikelen worden, indien op voorraad, op de 1e woensdag na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan Post.nl.  Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De maximale levertijd is echter 15 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 15 werkdagen, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder opgave te annuleren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, dan wel vervangende artikelen te bestellen voor hetzelfde orderbedrag.

6. Retourzendingen:
De koper heeft de gelegenheid om de bestelde artikelen, of een deel hiervan, zonder reden van opgave binnen 14 werkdagen na de verzenddatum, retour te zenden aan:  Tanktoko, Klokkengietershoeve 135, 7326 SE Apeldoorn. Dit is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending via emailadres info@tanktoko-apeldoorn.nl Na het aanmelden van een retourzending wordt er een bevestiging per e-mail verzonden. Na ontvangst van de retourzending zal het orderbedrag, vermindert met de gemaakte verzendkosten, binnen 5 werkdagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de koper. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Dit recht is niet (meer) van toepassing indien de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen of de originele verpakking en/of aanhechting van de labels ontbreekt en/of het een opruimingsartikel betreft. De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. tanktoko gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco of rembourszendingen ter attentie van Tanktoko worden NIMMER in ontvangst genomen.

7. Garantie:
Op alle artikelen is niet-goed-geld-terug garantie van toepassing. Deze garantie geldt enkel indien er een duidelijk gebrek/defect aan het artikel te constateren valt. Indien de koper aanspraak wil maken op de niet-goed-geld-terug garantie, dient hij/zij dit binnen 5 dagen na verzenddatum te melden. Hierna heeft de koper de mogelijkheid een vervangend artikel uit te zoeken, het artikel te laten herstellen (indien mogelijk) of te kiezen voor een restitutie van het betaalde bedrag. Eventuele verzendkosten zijn geheel voor rekening van de koper. Deze garantie vervalt wanneer de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen of de koper de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet (goed) heeft opgevolgd de koper het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is. In geval van een niet-goed-geld-terug garantie, defect of fabricagefout aan een door Tanktoko geleverd artikel, kunt u dit melden via het emailadres van Tanktoko info@tanktoko-apeldoorn.nl  en zal u vervolgens binnen 5 werkdagen informeren over de te volgen procedure.

8. Aansprakelijkheid:
a) Tanktoko is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook (bijvoorbeeld door onzorgvuldig en/of onjuist gebruik van de producten), ontstaan is aan de koper, aan de zaken van de koper, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is Tanktoko nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen. Per situatie zal een oplossing gezocht worden. Bovenstaande is niet van toepassing indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van Tanktoko. Tanktoko is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van tekst of afbeeldingen. 

9. Privacy & Veiligheid:
Alle persoonsgegevens worden bij Tanktoko opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. De persoonsgegevens, die door de koper in de e-mailservice zijn ingevoerd, zijn opgeslagen en worden alleen gebruikt voor het verspreiden van reclamedoeleinden van Tanktoko. Indien de koper GEEN gebruik wenst te maken van deze e-mailservice, dan kan hij/zij dit melden aan info@tanktoko-apeldoorn.nl

10. Klachten:
Voor klachten met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, kan de koper contact zoeken met Tanktoko. Dit kan via e-mail. Tanktoko zal hier binnen twee werkdagen op reageren.

11. Aanbiedingen:
Alle in onze webwinkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door Tanktoko vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

12. Copyright:
Alle rechten zijn voorbehouden aan Tanktoko. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijk toestemming van Tanktoko. 

Algemene Voorwaarden Tanktoko

Op deze pagina zijn onze algemene voorwaarden vermeld. De algemene voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen.

1. Algemeen:
Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.
De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging door Tanktoko van een e-mail. Deze bevestiging is tevens de factuur.
De kleuren van de getoonde foto\\`s kunnen door monitorinstellingen en –capaciteiten enigszins afwijken van de werkelijkheid.

2. Prijs:
Alle opgegeven prijzen zijn in euro\\`s en inclusief 21% B.T.W.
Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. Mocht dit zich voordoen, dan zal Tanktoko de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

3. Betaling:
Na een bestelling ontvangt de koper een e-mail ter bevestiging met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk door: Overboeking/overmaking. De koper kan kiezen voor het overmaken van het factuurbedrag aan Tanktoko op Rabobankrekening 30.44.15.847 t.n.v. Tanktoko te Apeldoorn, onder vermelding van het orderbevestigingsnummer. Betaling dient volledig binnen 5 werkdagen na orderdatum aan Tanktoko te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.

Betaling onder rembours.
De koper dient contant te betalen als het pakket thuis wordt afgeleverd. De rembourskosten zijn voor rekening van de koper en komen bovenop de standaard verzendkosten. Bij een bestelling onder rembours nemen we ter controle altijd contact op met de koper. Indien het pakket niet wordt aangenomen/opgehaald van Post.nl en retour komt naar Tanktoko, zijn de verzendkosten altijd voor rekening van de koper. Verzending onder rembours is alleen mogelijk naar een verzendadres in Nederland.

4. Beëindiging:
Iedere bestelling kan binnen 36 uur na het plaatsen van de order worden geannuleerd. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Tanktoko kan zonder opgave van redenen een order beëindigen of een koper weigeren. Indien de koper niet binnen 36 uur de bestelling annuleert is de koper betalingsplichtig.

5. Levering:
Alle artikelen worden, indien op voorraad, op de 1e zaterdag na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan Post.nl. Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De maximale levertijd is echter 30 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 werkdagen, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder opgave te annuleren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, dan wel vervangende artikelen te bestellen voor hetzelfde orderbedrag.

6. Retourzendingen:
De koper heeft de gelegenheid om de bestelde artikelen, of een deel hiervan, zonder reden van opgave binnen 14 werkdagen na de verzenddatum, retour te zenden aan: Tanktoko, Rottumstraat 9, 6922EW Duiven. Dit is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending via emailadres info@tanktoko-apeldoorn.nl Na het aanmelden van een retourzending wordt er een bevestiging per e-mail verzonden. Na ontvangst van de retourzending zal het orderbedrag, vermindert met de gemaakte verzendkosten, binnen 7 werkdagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de koper. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Dit recht is niet (meer) van toepassing indien de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen of de originele verpakking en/of aanhechting van de labels ontbreekt en/of het een opruimingsartikel betreft. De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. tanktoko gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco of rembourszendingen ter attentie van Tanktoko worden NIMMER in ontvangst genomen.

7. Garantie:
Op alle artikelen is niet-goed-geld-terug garantie van toepassing. Deze garantie geldt enkel indien er een duidelijk gebrek/defect aan het artikel te constateren valt. Indien de koper aanspraak wil maken op de niet-goed-geld-terug garantie, dient hij/zij dit binnen 5 dagen na verzenddatum te melden. Hierna heeft de koper de mogelijkheid een vervangend artikel uit te zoeken, het artikel te laten herstellen (indien mogelijk) of te kiezen voor een restitutie van het betaalde bedrag. Eventuele verzendkosten zijn geheel voor rekening van de koper. Deze garantie vervalt wanneer de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen of de koper de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet (goed) heeft opgevolgd de koper het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is. In geval van een niet-goed-geld-terug garantie, defect of fabricagefout aan een door Tanktoko geleverd artikel, kunt u dit melden via het emailadres van Tanktoko info@tanktoko-apeldoorn.nl en zal u vervolgens binnen 7 werkdagen informeren over de te volgen procedure.

8. Aansprakelijkheid:
a) Tanktoko is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook (bijvoorbeeld door onzorgvuldig en/of onjuist gebruik van de producten), ontstaan is aan de koper, aan de zaken van de koper, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is Tanktoko nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen. Per situatie zal een oplossing gezocht worden. Bovenstaande is niet van toepassing indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van Tanktoko. Tanktoko is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van tekst of afbeeldingen.

9. Privacy & Veiligheid:
Alle persoonsgegevens worden bij Tanktoko opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. De persoonsgegevens, die door de koper in de e-mailservice zijn ingevoerd, zijn opgeslagen en worden alleen gebruikt voor het verspreiden van reclamedoeleinden van Tanktoko. Indien de koper GEEN gebruik wenst te maken van deze e-mailservice, dan kan hij/zij dit melden aan info@tanktoko-apeldoorn.nl

10. Klachten:
Voor klachten met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, kan de koper contact zoeken met Tanktoko. Dit kan via e-mail. Tanktoko zal hier binnen zeven werkdagen op reageren.

11. Aanbiedingen:
Alle in onze webwinkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door Tanktoko vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

12. Copyright:
Alle rechten zijn voorbehouden aan Tanktoko. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijk toestemming van Tanktoko.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Tanktoko | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel